Termeni si conditii

ATX HVAC Distribution S.R.L.

TERMENI SI CONDITII COMERCIALE

Termenii si conditiile comerciale (denumiti in continuare “Termeni”) se aplica tuturor ofertelor, livrarilor si serviciilor furnizate de ATX HVAC Distribution S.R.L. catre companii (parteneri B2B). Prima parte se aplica vanzarilor de produse. Partea a doua se aplica serviciilor oferite de ATX HVAC Distribution S.R.L. Orice acord individual care se abate de la acesti Termeni, va fi valabil doar cu acordul scris si semnatura ATX HVAC Distribution S.R.L. Orice specificaƫie informala nu este valida. Orice termeni si conditii comerciale ale cumparatorului/clientului nu se aplica. Acceptarea produselor se considera a constitui o confirmare a Termenilor ATX HVAC Distribution S.R.L. Serviciile ATX HVAC Distribution S.R.L. catre consumator (B2C) fac obiectul altor termeni si conditii comerciale.

Aceasta pagina a fost actualizata ultima data la data de: 10.09.2021.

I. TERMENI SI CONDITII COMERCIALE PENTRU VANZAREA DE PRODUSE

1. OFERTA

Ofertele ATX HVAC Distribution S.R.L. sunt fara angajament si nu au caracter obligatoriu. Orice informatie despre dimensiuni, greutate si date tehnice ale produselor comercializate de compania ATX HVAC Distribution S.R.L., nu are caracter obligatoriu (produsele pot suferi modificari legate de model sau versiune) si nu constituie o promisiune de a contracta.

2. PLASAREA COMENZII, MODIFICAREA PRODUSELOR LIVRABILE

1. Comenzile trebuie sa fie efectuate in scris (e-mail). Confirmarea ATX HVAC Distribution S.R.L. de primire a comenzii nu constituie o acceptare a acesteia. O comanda se considera acceptata de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. numai dupa confirmarea in scris a acceptarii comenzii. Orice acord sau consens verbal sau prin telefon trebuie sa fie confirmat in scris.

2. ATX HVAC Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a inceta contractul, printr-o notificare simpla, chiar si dupa acceptarea unei comenzi, daca din informatiile obtinute cu privire la situatia financiara a cumparatorului rezulta faptul ca acesta nu va fi capabil sa plateasca pentru intreaga sau pentru o parte din comanda.

3. Dupa acceptarea comenzii, ATX HVAC Distribution S.R.L. isi rezerva, de asemenea, dreptul de a modifica si imbunatati produsul livrabil, de exemplu in ceea ce priveste tipul si designul, in masura in care poate fi prezumat in mod rezonabil acceptul cumparatorului referitor la astfel de modificari si imbunatatiri, tinand cont de interesele ATX HVAC Distribution S.R.L. (de exemplu livrarea unui dispozitiv echivalent sau mai sofisticat).

4. Cumparatorul nu are dreptul sa renunte la o comanda acceptata de catre ATX HVAC Distribution S.R.L., sau sa solicite modificarea unei astfel de comenzi, in caz contrar cumparatorul poate fi obligat la plata de daune-interese care vor atinge contravaloarea produselor care fac obiectul respectivei comenzi.

3. PRETURI SI TERMENE DE PLATA

1. Preturile se bazeaza pe lista de preturi, in forma modificata la anumite intervale de timp, care este emisa de obicei anual. ATX HVAC DISTRIBUTION S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica preturile si in timpul anului.

2. Preturile sunt intelese a fi preturi nete fara impozite, taxe sau tarife in moneda citata, si includ ambalarea, cu exceptia cazului in care este indicat altfel. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu va recupera ambalajele si materialele de ambalare.

3. ATX HVAC Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a nu efectua livrari in lipsa platii unui avans in situatia in care s-a agreat plata unui avans.

4. Cumparatorul nu are dreptul sa retina sau sa compenseze platile invocand garantia sau alte pretentii.

4. TERMEN DE LIVRARE

1. Termenele de livrare specificate nu sunt obligatorii, fiind numai orientative, desi ATX HVAC Distribution S.R.L. va lua masuri pentru a respecta termenele de livrare indicate. In cazul in care ATX HVAC Distribution S.R.L. va fi in imposibilitate de a livra produsele in termenul stipulat, ca urmare a unor intarzieri in producerea sau livrarea produselor, termenul de livrare va fi prelungit in mod corespunzator. Astfel de cazuri includ fara insa a se limita la: efecte ale pandemiei de COVID-19, forta majora, conditii nefavorabile de trafic, greva, inchiderea fabricii, lipsa de energie sau materia prima. Cumparatorul va fi informat, imediat, cu privire la orice imposibilitate de livrare a produselor in termenul stabilit. Ca o consecinta, intarzierile de livrare nu vor atrage cereri de despagubire si nu acorda cumparatorului dreptul de a rezilia contractul.

2. Sunt permise livrari partiale.

3. In cazul in care cumparatorul are intarzieri la plata aferente unei alte livrari de produse, ATX HVAC Distribution S.R.L. poate suspenda livrarea produselor comandate pana la plata livrarilor anterioare de produse si nu este obligat sa plateasca daune in acest sens cumparatorului.

5. ACCEPTAREA PRODUSELOR LIVRATE

1. Cumparatorul este obligat sa ia in primire produsele, la notificarea ATX HVAC Distribution S.R.L., la data şi ora precizate în notificare. Subsecvent receptiei produselor fara obiectiuni de catre cumparator, prin delegatul sau, dupa expirarea termenului de 24 ore curs de la data receptiei, ATX HVAC Distribution S.R.L. este exonerat de raspundere in ceea ce priveste produsele livrate, cumparatorul neputand sa sustina ca nu a primit produsele in conditiile specificate in documentatia referitoare la acestea.

2. In cazul in care cumparatorul nu accepta livrarea de produse, ATX HVAC Distribution S.R.L. – fara a mentiona celelalte drepturi ale sale – poate solicita plata produselor ca fiind livrate sau poate dispune de acestea in alt mod, fara a stabili o data limita pentru livrare. In cazul in care ATX HVAC Distribution S.R.L. dispune de produse in alt mod, termenul de livrare va reincepe in ziua in care ATX HVAC DISTRIBUTION S.R.L. va primi o cerere scrisa din partea cumparatorului prin care acesta solicita relivrarea produselor.

3. ATX HVAC Distribution S.R.L. poate solicita cumparatorului plata tuturor costurilor generate in urma solicitarii amanarii livrarii, inclusiv, fara a se limita la: costurile aferente depozitarii, perioada de asteptare etc.

6. REZERVA PROPRIETATII

1. Transferul proprietatii de la ATX HVAC Distribution S.R.L. la cumparator va avea loc in momentul platii integrale a pretului produselor. Riscurile se transfera de la ATX HVAC Distribution S.R.L. la cumparator in momentul livrarii produselor.

2. Cumparatorul trebuie sa informeze imediat ATX HVAC Distribution S.R.L. cu privire la orice sechestru sau orice prejudiciu asupra produselor si sa explice tertelor parti ca ATX HVAC Distribution S.R.L. a pastrat titlul de proprietate asupra acelor produse. Orice costuri aferente vor fi suportate de catre cumparator.

7. GARANTIE

1. ATX HVAC Distribution S.R.L. garanteaza buna functionare a produselor, potrivit prevederilor certificatului de garantie aferent.

2. Termenul de garantie este valabil in conditiile in care cumparatorul face dovada intretinerii produselor conform manualului tehnic si a unei utilizari normale.

3. Garantia nu acopera materialele consumabile precum si deteriorarile datorate folosirii sau intretinerii necorespunzatoare de catre cumparator.

4. Garantia ATX HVAC Distribution S.R.L. privind produsele nu se extinde si nu acopera reclamatiile privind ranirea persoanelor, afectarea sanatatii, tulburari emoţionale, deces, distrugerea proprietatii, pierderi de profit, daune incidentale sau indirecte, sau orice alte pierderi ulterioare. De asemenea, ATX HVAC Distribution S.R.L. nu raspunde pentru prejudiciile directe si indirecte suferite de cumparator in cazul in care acesta din urma nu a respectat instructiunile producatorului produselor.

5. In cazul in care cumparatorul doreste inlaturarea unei defectiuni intervenite, cu invocarea drepturilor de garantie, iar la interventie, tehnicienii ATX HVAC Distribution S.R.L. constata ca este vorba de o defectiune asupra careia nu se extinde dreptul de garantie, cumparatorul este de acord sa plateasca toate cheltuielile necesitate de interventia personalului ATX HVAC Distribution S.R.L. in baza facturii emisa de ATX HVAC Distribution S.R.L. in termen de maximum 10 (zece) zile de la data emiterii acesteia respectiv de la finalizarea interventiei care va fi consemnata intr-un proces verbal semnat de parti.

6. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu acorda garantie pentru produsele livrate de el in urmatoarele cazuri:

- Defectiuni si daune cauzate prin avarierea, conectarea gresita sau exploatarea si intretinerea defectuoasa a produselor de catre cumparator;

- Defectiuni si daune cauzate de forta majora;

- Defectiuni si daune determinate de factori electrici, mecanici, chimici sau atmosferici care se situează in afara limitelor prevazute in caracteristicile tehnice ale produselor date de fabricant si in instructiunile de exploatare;

- Montajul si/sau punerea in functiune a produselor nu s-au realizat de catre o firma specializata agreata de ATX HVAC Distribution S.R.L.;

- Lipsa unui program de intretinere/contract de mentenanta, executat corect, periodic si la timp contra cost de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. sau o firma agreata de acesta.

7. Dreptul la garantie al cumparatorului pentru produsele livrate se stinge in cazul in care acesta a efectuat sau a permis efectuarea de lucrari si/sau interventii la sau implicand produsele aflate în garantie, fara acordul ATX HVAC Distribution S.R.L. si inainte ca acestuia sa i se fi oferit posibilitatea de a interveni.

8. In cazul in care o neconformitate semnalata de cumparator este acoperita de garantie, ATX HVAC Distribution S.R.L. va asigura tot suportul cumparatorului pentru remedierea neconformitatii in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea sesizarii scrise din partea cumparatorului (in cazul in care nu sunt necesare piese de schimb, ori sunt necesare piese de schimb insa acestea se afla in stocul ATX HVAC Distribution S.R.L.) si respectiv in termenul comunicat de producator (in cazul in care sunt necesare piese de schimb care nu se afla in stocul ATX HVAC Distribution S.R.L.).

9. Cumparatorul are obligatia să anunte prompt ATX HVAC Distribution S.R.L. cu privire la orice probleme intervenite in functionarea produselor (in termen de 24 de ore de la intervenirea unei probleme). ATX HVAC Distribution S.R.L. nu raspunde de daunele provocate de functionarea necorespunzatoare a produselor in cazul neanuntarii sale imediate (in termen de 24 de ore) cu privire la acest fapt.

8. RASPUNDERE

1. ATX HVAC Distribution S.R.L. este raspunzator pentru daune doar daca se demonstreaza ca a actionat cu intentie sau din neglijenta grava. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu isi asuma nicio raspundere pentru neglijenta simpla. ATX HVAC Distribution S.R.L. este exonerat de orice raspundere cu privire la daunele indirecte (de exemplu, perioade de timp inactive datorita livrarilor gresite) si pierderi financiare, pierderi de profit, economii nerealizate, pierderea oportunitatilor si orice prejudiciu suferit de cumparator ca urmare a pretentiilor tertelor parti, cu exceptia situatiei cand acestea sunt generate din culpa grava sau intentia ATX HVAC Distribution S.R.L. In cazul in care daunele se datoreaza conditiei defectuoase a produselor livrate, ATX HVAC Distribution S.R.L. este responsabil numai in masura in care producatorul sau furnizorul este raspunzator fata de ATX HVAC Distribution S.R.L. Raspunderea ATX HVAC Distribution S.R.L. nu depaseste in niciun caz valoarea facturii produselor in cauza.

2. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu raspunde pentru erorile rezultate din proiectare si/sau montare. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu raspunde de asemenea in cazul in care nu se respecta, de catre cumparator si/sau beneficiarul final, intretinerea produselor.

3. Cumparatorul asigura ATX HVAC Distribution S.R.L. ca instalatia electrica existenta poate prelua si consumul suplimentar adus de produsele montate. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu raspunde in cazul in care instalatia electrica existenta nu poate prelua si consumul suplimentar adus de produsele montate.

9. INSTALARE

1. Cumparatorului ii revine responsabilitatea de a instala si pune in functiune produsele in cazul in care a fost autorizat de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. in acest sens.

10. MEDIUL INCONJURATOR, AUTORIZATII

1. Cumparatorul va suporta toate costurile, taxele si cheltuielile, care decurg din sau in legatura cu scoaterea din functiune, recuperarea, reciclarea si eliminarea totala sau partiala a produselor si nu va incerca sa recupereze aceste cheltuieli sau contributii de la ATX HVAC Distribution S.R.L.

2. Cumparatorul este responsabil pentru obtinerea si respectarea tuturor autorizatiilor, permiselor si aprobarilor relevante din partea organismelor de reglementare adecvate si pentru respectarea oricarei alte prevederi, norme legale in legatura cu depozitarea, instalarea, operarea, utilizarea, intretinerea, repararea, transportul, scoaterea din functiune, recuperarea si eventuala eliminare a produselor.

11. CONFIDENTIALITATE

1. Toate informatiile si/sau recomandarile scrise sau verbale, fie in legatura cu produsele sau cu activitatea ATX HVAC Distribution S.R.L., care au fost furnizate catre cumparator, nu vor fi divulgate niciunei terte parti fara consimtamantul scris prealabil al ATX HVAC Distribution S.R.L., exceptand cazul in care respectivele informatii si/sau recomandari tin de domeniul public (in alt mod decat in virtutea incalcarii acestei conditii) si cazul in care dezvaluirea este impusa de lege.

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

1. Cumparatorul nu va avea niciun drept asupra oricarei proprietati intelectuale detinute de ATX HVAC Distribution S.R.L. sau pentru care a fost licentiat ATX HVAC Distribution S.R.L.

2. Cumparatorul nu va permite stergerea sau ascunderea oricarei marci comerciale, instructiuni sau avertismente aplicate produselor.

3. Toate imaginile, conceptele, mostrele, modelele, echipamentele experimentale, dispozitivele si elementele de marketing, accesoriile si celelalte elemente referitoare la produse sau la dezvoltarea sau crearea lor vor fi considerate ca fiind confidentiale si nu vor fi copiate, reproduse sau divulgate niciunei persoane fara acordul scris prealabil al ATX HVAC Distribution S.R.L.

13. DATE PERSONALE

1. Datele personale ale cumparatorului, pe care ATX HVAC Distribution S.R.L. le-a primit in urma unei comenzi, vor fi stocate si procesate electronic in scopul derularii contractului, incluzand indeplinirea comenzii, furnizarea de produse si servicii catre comparator, gestionarea relatiei cu cumparatorul, pentru contabilitatea si procesele interne ale ATX HVAC Distribution S.R.L., precum si in scopuri legale sau de reglementare. Pentru unele dintre aceste scopuri, este posibil sa fie necesar sa impartasim datele cumparatorului cu terte parti, dar intotdeauna ne asiguram ca datele sunt pastrate confidential si protejate de terte parti.

2. Cumparatorul este de acord cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. poate solicita agentiilor specializate in referinte de creditare si/sau societatilor de asigurare pentru credite sa efectueze cautari de credite sau verificari ale cumparatorului, in vederea evaluarii performantei financiare a cumparatorului, precum si cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. poate transmite mai departe informatiile despre cumparator (denumire, adresa, detalii de contact, numele administratorului si/sau asociatilor/angajatilor, detaliile comenzilor, istoricul comenzilor, comportamentul de plata, soldul clientilor) catre Euler Hermes S.A. Bruxelles Sucursala București sau alte companii specializate, in acest scop.

3. Cumparatorul este de acord, de asemenea, cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. si alti membri ai grupului ATX HVAC Distribution S.R.L. pot utiliza datele personale ale cumparatorului (denumire, adresa, numele administratorului si/sau asociatilor/angajatilor, detalii de contact, detaliile comenzii si istoricul) si in scopuri de marketing si contacta cumparatorul telefonic, prin e-mail sau SMS sau alte servicii de mesagerie, cu privire la produsele si serviciile ATX HVAC Distribution S.R.L., care pot fi de interes pentru cumparator. Cumparatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment. Pentru detalii si aplicatii specifice, consultati politica de prelucrare a datelor cu caracter personal care poate fi gasita aici Politica de confidențialitate.

14. LOCUL JURISDICTIEI, LEGEA APLICABILA

1. Toate litigiile care decurg din/sau in legatura cu prezentele termeni si conditii comerciale vor fi inaintate exclusiv instantelor judecatoresti competente de la sediul ATX HVAC Distribution S.R.L.

2. Toate contractele incheiate cu ATX HVAC Distribution S.R.L. si toate litigiile aparute in legatura cu aceste contracte vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia romana, fara a pune in aplicare reglementarile acesteia privind conflictul de legi si nici pe acelea ale Conventiei ONU privind Vanzarile.

15. SALVGARDARE

1. In cazul in care orice clauza a prezentelor termeni si conditii comerciale sau a contractului incheiat intre ATX HVAC Distribution S.R.L. si cumparator este, sau devine nula, acest lucru nu va afecta celelalte clauze ale acestora sau acestuia. Clauzele nule vor fi inlocuite prin acele clauze legale care reflecta cel mai mult intentia partilor.

II. TERMENI SI CONDITII COMERCIALE PENTRU SERVICIILE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

Urmatoarele conditii vor fi aplicate pentru serviciile oferite de catre Departamentul Tehnic al ATX HVAC Distribution S.R.L., adica: instalare, punere in functiune, reparatii si intretinere.

1. DOMENIUL SERVICIILOR

1. Detaliile exacte ale serviciilor oferite sunt conform ofertei sau confirmarii noastre de comanda transmise in scris.

2. Oferim servicii doar pentru echipamentele, subansamblele si solutiile livrate si/sau produse de ATX HVAC Distribution S.R.L. Prin urmare, domeniul serviciilor nu include testarea componentelor de la terti, teste de scurgere a conductelor de alimentare create de client, teste de alimentare electrica si/sau teste ale liniilor de conectare si de ajustare hidraulica a unitatii. In cazul echipamentelor care contin componente furnizate de terti, serviciile noastre nu includ inspectia intregului echipament, nu vom verifica daca echipamentul este complet si nici daca dispozitivele de siguranta sunt conforme cu reglementarile relevante si de ultima ora.

3. Nu intra in sarcina ATX HVAC Distribution S.R.L. sa verifice daca informatiile si documentele oferite de client (descrierea echipamentelor, scheme electrice, hidraulice etc) sunt corecte.

2. ESTIMAREA COSTURILOR

1. Estimarile de costuri nu obliga si nu implica un angajament ferm din partea ATX HVAC Distribution S.R.L.

2. Chiar daca exista deja o estimare de costuri, in cazul existentei unor servicii suplimentare identificabile la momentul executiei, vom solicita in prealabil acordul clientului privind costurile suplimentare.

3. ATRIBUTII IN VEDEREA COOPERARII

1. In vederea efectuarii serviciilor oferite de ATX HVAC DISTRIBUTION S.R.L., clientul va asigura conform intelegerilor prealabile, furnizarea gratuita si la timp a intregului suport necesar.

2. Clientul trebuie sa asigure, pe cheltuiala proprie, toate cerintele tehnice necesare pentru executia lucrarilor de service (de exemplu: alimentare electrica, racord apa etc), cu exceptia cazului cand acestea trebuie oferite de ATX HVAC Distribution S.R.L. in urma unui acord special. Clientul se va asigura ca locul executiei lucrarii este iluminat in mod corespunzator. Daca este necesar, clientul va furniza scari si schele pentru a asigura angajatilor ATX HVAC Distribution S.R.L. acces facil si in siguranta la locatie. Locatia lucrarii trebuie sa fie usor accesibila autovehiculelor personalului Departamentului Tehnic.

3. Clientul se va asigura ca va oferi toate informatiile si documentatia necesare pentru a asigura o furnizare corespunzatoare a serviciilor agreate. Inainte de furnizarea serviciilor, clientul va informa in legatura cu orice modificare facuta de client sau terti fata de setarile standard ale echipamentului, sistemului de control si altor parametri, precum si orice neconformitate a echipamentului de care clientul are cunostinta.

4. In cazul in care clientul nu coopereaza si exista disensiuni, ne rezervam dreptul sa intrerupem lucrarea in cauza. In consecinta, clientul va suporta toate cheltuielile aditionale legate de acest lucru, inclusiv timpii inactivi ai angajatilor ATX HVAC Distribution S.R.L., care nu pot fi folositi pe perioadele respective. De asemenea, clientul va suporta orice costuri pentru timp de deplasare aditional, pe baza preturilor aplicabile din lista de preturi ATX HVAC Distribution S.R.L.

4. PRETURI SI CONDITII DE PLATA

1. Preturile pentru serviciile oferite se bazeaza pe lista de preturi in vigoare din momentul plasarii comenzii, cu exceptia cazului in care in oferta este mentionat altfel.

2. Serviciile vor fi tarifate in general pe baza timpului efectiv petrecut la locatie, pe baza tarifelor orare stabilite si pe baza cheltuielilor de transport si deplasare.

3. Piesele de schimb vor fi tarifate conform listei de preturi valabile la data inlocuirii lor. Piesele de schimb sunt proprietatea ATX HVAC Distribution S.R.L. pana la plata integrala a pretului acestora.

4. Daca nu se specifica altfel, facturile sunt scadente si platibile fara deducere imediat dupa facturare.

5. GARANTIE

1. ATX HVAC Distribution S.R.L. garanteaza ca serviciile sunt executate de personal calificat.

6. RASPUNDERE

1. Cu exceptia prevederilor contrare obligatorii ale legii aplicabile, niciun fel de raspundere pentru daune directe nu va reveni ATX HVAC Distribution S.R.L., pana cand produsele/serviciile nu vor fi fost integral achitate si atunci aceasta raspundere va fi limitata la pretul acelor produse/servicii (sau parti defecte) exclusiv TVA. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu va avea nicio raspundere fata de client pentru daunele rezultate din intarziere, urmare a intreruperii utilizarii echipamentelor, deteriorari sau pierderi accidentale de orice tip, pierderea sau diminuarea profitului sau pentru orice alta dauna indirecta.

7. CONFIDENTIALITATE

1. Toate informatiile si/sau recomandarile scrise sau verbale, fie in legatura cu produsele sau cu activitatea ATX HVAC Distribution S.R.L., care au fost furnizate catre client, nu vor fi divulgate niciunei terte parti fara consimtamantul scris prealabil al ATX HVAC Distribution S.R.L., exceptand cazul in care respectivele informatii si/sau recomandari tin de domeniul public (in alt mod decat in virtutea incalcarii acestei conditii) si cazul in care dezvaluirea este impusa de lege.

8. DATE PERSONALE

1. Datele personale ale clientului, pe care ATX HVAC Distribution S.R.L. le-a primit in urma unei comenzi, vor fi stocate si procesate electronic in scopul derularii contractului, incluzand indeplinirea comenzii, furnizarea de servicii catre client, gestionarea relatiei cu clientul, pentru contabilitatea si procesele interne ale ATX HVAC Distribution S.R.L., precum si in scopuri legale sau de reglementare. Pentru unele dintre aceste scopuri, este posibil sa fie necesar sa impartasim datele clientilor cu terte parti, dar intotdeauna ne asiguram ca datele sunt pastrate confidential si protejate de terte parti.

2. Clientul este de acord cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. poate solicita agentiilor specializate in referinte de creditare si/sau societatilor de asigurare pentru credite sa efectueze cautari de credite sau verificari ale clientului, in vederea evaluarii performantei financiare a clientului, precum si cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. poate transmite mai departe informatiile despre client (denumire, adresa, detalii de contact, numele administratorului si/sau asociatilor/angajatilor, detaliile comenzilor, istoricul comenzilor, comportamentul de plata, soldul clientilor) catre Euler Hermes S.A. Bruxelles Sucursala București sau alte companii specializate, in acest scop.

3. Clientul este de acord, de asemenea, cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. si alti membri ai grupului ATX HVAC Distribution S.R.L. pot utiliza datele personale ale clientului (denumire, adresa, numele administratorului si/sau asociatilor/angajatilor, detalii de contact, detaliile comenzii si istoricul) si in scopuri de marketing si contacta clientul telefonic, prin e-mail sau SMS sau alte servicii de mesagerie, cu privire la serviciile ATX HVAC Distribution S.R.L., care pot fi de interes pentru client. Clientul isi poate retrage consimtamantul in orice moment. Pentru detalii si aplicatii specifice, consultati politica de prelucrare a datelor cu caracter personal care poate fi gasita aici Politica de confidențialitate.

9. LOCUL JURISDICTIEI, LEGEA APLICABILA

1. Toate litigiile care decurg din/sau in legatura cu prezentele termeni si conditii comerciale vor fi inaintate exclusiv instantelor judecatoresti competente de la sediul ATX HVAC Distribution S.R.L.

2. Toate contractele incheiate cu ATX HVAC Distribution S.R.L. si toate litigiile aparute in legatura cu aceste contracte vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia romana, fara a pune in aplicare reglementarile acesteia privind conflictul de legi.

10. SALVGARDARE

1. In cazul in care orice clauza a prezentelor termeni si conditii comerciale sau a contractului incheiat intre ATX HVAC Distribution S.R.L. si client este, sau devine nula, acest lucru nu va afecta celelalte clauze ale acestora sau acestuia. Clauzele nule vor fi inlocuite prin acele clauze legale care reflecta cel mai mult intentia partilor.

DORIȚI O OFERTĂ PERSONALIZATĂ SAU AVEȚI NEVOIE DE O SOLUȚIE TEHNICĂ EFICIENTĂ ȘI INOVATIVĂ?

ATX HVAC DISTRIBUTION cu o experiență de peste 20 ani vă propune și vă oferă soluții complete pentru proiectele de climatizare, încălzire și ventilație fiind partener cu liderii mondiali din domeniul HVAC. Cele mai noi și mai inovatoare soluții tehnice sunt la dispoziția ta prin expertiză inginerilor ATX.

Contactează-ne acum